Tuần 2: Tìm hiểu Đề án 06, lợi ích cho người dân

Chia sẻ
Tiến độ cuộc thi
Họ và tên Điểm
Hà Đình Dương11512
Vừ Thìn Hai11111
Trương Thùy Linh8056.5
Nguyễn Viết Trọng6169
Nguyễn Đình Khang4999
Người thi 0
0.00% hôm qua
Bài thi *
0.00% hôm qua
Điểm 0
0% hôm qua
Đăng ký 0
0.00% hôm qua

© Phần mềm thi do Công an tỉnh Hà Giang phát triển © 2024

DMCA.com Protection Status